back to top

Koliko traje fudbalski trening?

Drugi upravo čitaju

O tome kako treniraju fudbaleri smo već pisali, a danas pišemo o tome koliko traje fudbalski trening i od čega se on sastoji.

Bez vježbe nema ni rezultata pa ni ostvarenih ciljeva i uspjeha. Isto važi i za najvažniju sporednu stvar na svijetu. Također, dobro je znati kada početi trenirati fudbal.

U globalu fudbalski trening je cikličan proces, koji se sprovodi u nekoliko različitih ciklusa po unaprijed određenom redoslijedu. Kod organizacije treninga osnovni oblik je pojedinačni trening.

Svaki trening mora imati jasan cilj, koji ovisi o nekoliko faktora kao što su uzrast, period pripreme, nivo treninga, dnevni broj treninga kao i vanjske uslove u kojima se fudbalski trening sprovodi.

Od već navedenih faktora ovisi i ukupno trajanje treninga. Zato za početak vam treba štoperica i par sportskih rekvizita.

Plan treninga

Svaki fudbalski trening ima svoju strukturu koja se sastoje iz tri dijela: Pripremni, glavni i završio dio treninga.

U pripremnom dijelu treninga najveći akcenat je na pripremu kardio-vaskularnog sistema za veće napore koji slijede u glavnom treningu.

Pa tako pripremni dio čine vježbe trčanja, istezanja, kao i motoričke vježbe.
Za uvodni dio treninga odvoji se oko 10 do 20% ukupnog trajanja treninga.

Glavni dio treninga je najvažniji dio fudbalskog treninga. Prema vremenu, ovaj dio oduzima najveći dio cjelokupnog treninga tj. oko 60% vremena i što je najvažnije, kroz glavni dio treninga rješavaju se glavni zadaci treninga.

Ako se glavni dio treninga sastoji iz nekoliko zadataka, treba ih poredati logički kako bi se uspješno sprovelo u djelo i kako ne bi došlo do povrede.

Na primjer vježbe za razvoj eksplozivne snage treba raditi na početku ili u sredini glavnog djela treninga kada sportista nije zamoren.

Ili ako se radi na usvajanju nove tehnike ili taktike, to mora biti na početku glavnog djela treninga. Već poznata tehnika i taktika može da se odradi i na kraju treninga kada je tijelo izmoreno.

koliko traje fudbalski trening
Koliko traje fudbalski trening

Kada govorio o završnom dijelu treninga on ima za cilj postepeno smirivanje organizma i povratak u stanje približno onom prije početka treninga.

Ovaj dio treninga traje obično od 5 – 10% od ukupnog trajanja treninga.

Specifični ciljevi završnog dijela treninga su spuštanje tjelesne temperature i vraćanje srčane frekvencije i krvnog pritiska na nivoe u fazi odmora kao i smanjivanje emocionalne napetosti i pospješivanje mentalnog oporavka sportiste.

Završni dio treninga ili tzv. hlađenje je značajan prilikom uspješnog oporavka sportiste, i ima veliku ulogu u zaštiti zdravlja sportista. Za završni dio treninga koriste se vježbe niskog intenziteta (hodanje, plivanje sporog intenziteta) kao i vježbe disanja, vježbe opuštanja i istezanja svih mišićnih skupina.

koliko traje fudbalski trening

Koliko traje fudbalski trening

Kao što je već napisano u gornjem dijelu teksta, trening fudbal se odvija po već određenom planu i programu koji se po sadržaju uklapa u sedmične, mjesečne pa i godišnje planove rada.

Treninzi u fudbalu obično traju između 60 i 100 minuta, s izuzetkom jutarnjih, individualnih i treninga teoretske pripreme koji obično traju do 60 minuta.

U odnosu na vrstu treninga razlikujemo: Kombinovani trening, Trening specijalne pripreme, Individualni trening, Jutarnji trening, Trening teorijske pripreme.

U praksi najčešće se primjenjuje kombinovani vid treninga koji obično traje 90 – 100 minuta.

On u odnosu na osnovne zadatke može biti različitog sadržaja, tako da akcenat u glavnom djelu može biti na poboljšanju motoričkih sposobnosti, ali i na usavršavanju raznih tehničko – taktičkih elemenata.

koliko traje fudbalski trening
Koliko traje trening u fudbalu

Individualni trening traje obično najviše 60 minuta, gdje se obraća pažnja na otklanjanje određenih uočenih slabosti u izvođenju tehničkih elemenata kod pojedinaca.

Trening specijalne pripreme sprovodi se prije nekih važnih utakmica i na takvim treninzima intenzitet nije na visokom nivou, a trajanje je obično 70 – 80 minuta, bez strogo postavljenog plana.

Jutarnji trening se u praksi primjenjuje jedino kada se ekipa nalazi na pripremama i cilj tog treninga je isključiva brza i efikasna priprema organizma za prijepodnevni trening.

Trajanje ovog treninga je oko 30 minuta, a najčešće se primjenjuju vježbe laganog istrčavanja u prirodi, kao i vježbe istezanja i labavljenja.

Čas teorijske pripreme treba minimalno održavati dva puta u toku mikrociklusa takmičarske faze.

Na prvom času treba analizirati prethodnu utakmicu, a po pravilu od održavanja takvog časa treba da prođe najmanje 24 sata, kako bi se kod igrača spustila tenzija, a i trenerima dalo potrebno vrijeme za analizu utakmice.

Drugi takav sastanak održava se obično dan uoči utakmice, kada se s igračima detaljno razrađuje taktički plan za nastupajuću utakmicu.

Trening teoretske pripreme ne smije dugo trajati i izlaganje trenera mora biti precizno, jasno i koncizno.

Primjer fudbalskog treninga

U jednom od primjera objašnjavamo kako bi izgledao jedan trening većeg intenziteta u trajanju od 60 do 70 minuta.

  • Zagrijavanje – 10 – 15 minuta
  • Vježbe mobilnosti, roller – 15 – 20 minuta
  • Vježbe za aktivaciju trbušno – lumbalne regije – 6 – 10 minuta
  • Glavni dio treninga – 20 – 25 minuta
  • Istezanje – 10 minuta

Fudbalski trening trajanje

Treba zapamtiti jednu veoma važnu stvar, a to je da pogrešan redoslijed odrađivanja trenažnog procesa često narušava zdravlje sportiste odnosno dovodi do povređivanja sportiste.

Naravno, za vrijeme trajanja treninga nema mjesta pričanju, druženjima jer već imate planirane vježbe, serije, odmore između vježbi. Čitav treninga je strukturisan i ne bi trebali trošiti uzalud vaše dragocjene minute.

koliko traje fudbalski trening

Pročitajte još:

Možda te zanima