back to top

Posao Fudbalskog menadžera

Drugi upravo čitaju

Posao fudbalskog menadžera je krucijalan kada govorimo o uspjehu kluba i mnogih igrača

Fudbalski menadžer je taktičar i lider koji vodi svoje igrače i kreira način na koji će igrati, te osvajati utakmice. Međutim pored stručnog aspekta današnji fudbalski menadžeri moraju imati dosta drugi kvaliteta kako bi dobili posao.

Aktivnosti koje spadaju u posao fudbalskog menadžera se možda i ne vide u cijelosti, ali one se tiču administrativnih zadataka, vrlo često marketinških zadataka, moraju biti vrsni u organizaciji i u komuniciranju sa sucima i predvodiocima. Evo kako postati fudbalski trener.

Administrativni zadatak fudbalskog menadžera

Jedan od glavnih i najvećih zadataka koji se nalazi u rukama fudbalskog menadžera jeste sigurno administracija. Fudbalski menadžer mora da se bavi administracijom igrača, svog stručnog štaba, medicinskog osoblja, dakle generalno pitanje kadrova kao i održavanje kvalitetnog radnog odnosa sa svim kolegama.

Svi igrači koji dolaze u klub moraju imati sastavljen ugovor koji će potpisati, često igrač i menadžer sastave ugovor koji se tiče plate, vremena provedenog na terenu i raznih bonusa koje će igrač dobiti. Dakle, na menadžeru je da sastavi ugovor i pripremi sve detalje, a kasnije se unajmljuje pravnik koji će završiti posao i odraditi sve legalne dijelove ugovora.

Dosta papirologije nalazi se uvijek na stolu jednog fudbalskog menadžera, svi igrači i stručno osoblje imaju obavezu da potpisuju ugovore i popunjavaju raznu dokumentaciju. Međutim menadžer ima u ovom segmentu najviše posla zbog toga što gotovo svakodnevno mora da popunjava određene zapisnike, potvrde, priznanice, formulare, itd. Svi dokumenit koji se popune moraju biti pažljivo arhivirani i spremljeni na jedno specifično mjesto.

posao fudbalskog menadžera
Posao Fudbalskog Menadžera

Upravo zbog velikog obima posla potrebno je da menadžer bude veoma iskusna i stručna osoba, odnosno da dobro poznaje sve sportske aktivnosti, procedure i svu bitnu dokumentaciju. Velik obim posla sa sobom je donio i razne pritiske na fudbalskog menadžera, te zbog toga danas u modernoj igri sve više se zapošljavaju savjetnici koji će preuzeti određeni aspekt administrativnog posla kako bi se menadžer u potpunosti fokusirao na fudbal i na igru.

Marketinški zadaci fudbalskog menadžera

Pored svih silnih administrativnih zadataka fudbalski menadžeri su veoma često glavni PR i glavno lice jednog fudbalskog kluba.  Jedan fudbalski menadžer za samo jedan dan mora obaviti mnoštvo marketinških aktivnosti, kao što su: izjave za novine, govor na konferenciji za štampu, posjeta sportskim i drugim događajima koji mogu biti od koristi za sportske aktivnosti.

Upravo zbog velikog eksponiranja u medijima jedna fudbalski menadžer mora biti smiren, staložen i veoma elokventan, da govori iskreno, jasno i pouzadno. Sa ovim ponašanjem i stavom fudbalski menadžer odiše povjerenjem i jača integritet jednog fudbalskog kluba. Također pored jasnoće, iskrenosti i smirenosti bilo bi poželjno da menadžer ima dobro poznavanje stranih jezika kako bi mogao sam da komunicira na sportskim takmičenjima internacionalnog karaktera bez korištenja prevoditelja.

posao fudbalskog menadžera
Posao Fudbalskog Menadžera

Što je fudbalski menadžer jasniji to je njegov posao jednostavniji. Kada dijeli informacije jasno i otvoreno onda tim zadovoljava i vlasnika kluba, ali i navijače koji cijene i poštuju iskrenost. Igrači su vrlo bitni također i usko vezani za ono što govori jedan menadžer. Potrebno je da su odgovori koje daje menadžer i igrači usklađeni, da ne bi u javnosit došlo do situacije gdje se sumnja da jedna strana laže.

Medijska slika jednog fudbalskog kluba je veoma važna, sa ovom slikom formira se ugled, imidž i navijačka snaga fudbalskog kluba. Menadžer i igrači moraju imati zajedničko razumijevanje i pravilno komunicrati misiju i viziju, te vrijednosti tima na pozitivan način. Sa iskrenim odgovorima i poštovanjem javnosto, te navijača menadžer gradi jedan dobar i prijatan odnos i radnu atmosferu.

PR je veoma bitan pogotov u sportu zbog toga se u današnje vrijeme cijene menadžeri koji su smireni, kalkulisani, elkovnetni i znaju da zaštite svoje igrače, te da daju uvijek dobar odgovor.

Organizacioni zadaci fudbalskog menadžera

Još jedna od kvaliteta koju svaki fudbalski menadžer mora da ima je sposobnost dobre organizacije. Pod dobrom organizacijom ne mislimo samo na aktivnosti kao što su treninzi i utakmice. Također mislimo i na vođenje kadrova, ali ne kao što se to radi u administrativnim zadatcima. Potrebno je da je dobar u međuljudskim odnosima među igračima, članovima upravnog odbora i svim drugim zaposlenima.

Jednostavno potrebno je da fudbalski menadžer bude prijatan i osoba sa kojom možete popričati u svaki doba dana ili noći. Također on mora motivisati i organizovati svoje igrače i stručno osoblje kako bi izvukao maksimum iz njih. Dobra atmosfera i organizacije cijelog kluba može biti presudni faktor kada je riječ o pobjeđivanju fudbalskih utakmica. Dakle, fudbalski menadžer mora da bude jasna, direktan i vodeća figura koja spaja cijeli klub.

posao fudbalskog menadžera
Posao Fudbalskog Menadžera

Sigurno jedan od težih zadataka, zato što je ponekad veoma teško organizovati slobodne termine za trening, uskladiti ostale obaveze igrača sa vježbanjem, pogotovo danas u vrijeme pandemije. Menadžer mora da bude fleksibilan i spreman na prihvatanje promjena kako bi uvijek imao kvalitetan odnos sa svojim igračima.

Pored ostvarivanja dobrih i prijatnih odnosa bilo bi dobro da fudbalski menadžer brzo reaguje na promjene i donosi nove odluke bez stresa i podizanja tenzija u cijelome klubu. Ukoliko mendžer dobro izbalansira sve elemente dobre organizacije, njegov zadatak postaje dosta jednostavniji i lakši.

Pored ova glavna tri zadatka tu je i konstanto komuniciranje sa prevodiocima i sudcima zbog toga je dobro da menadžer zna više jezika. Ako se radi o velikom klubu onda taj klub nastupa u Ligama petice ili elitnim fudbalskim takmičenjima što znači da će suci na utakmicama govoriti različitim jezicima i dolaziti iz različitih zemalja. Kako bi se lakše sporazumio bolje je da trener samostalno komunicira sa sudijom, nego da čeka prevodioca i da se uvijek mora oslanjati na prevodioca kako bi dobio željenu informaciju.

Nadamo se da smo vam približili barem malo šta je to posao fudbalskog menadžera i koliko još zadatak jedan menadžer mora obavljati iza kulisa. Upravo zbog velike odgovornosti i raznovrsnosti zadataka fudbalski menadžer se smatra centralnom ličnosti jednog fudbalskog kluba. On mora da se ponaša adekvatno, smireno i kalkulisano. Danas se sitaucija sve više mijenja, davno su nestali menadžer poput Sir Alex Fergusona i Arsene Wengera koji su ostali u jednom klubu 20 + godina. Moderna igra je sa sobom donijela i konstatnu promjenu fudbalskih menadžera, zato je danas menadžer koji može obavljati sve navedene funkcije uspješno prava rijetkost.

Pročitajte i ovo:

Možda te zanima