Sudija

  725

  Sudija je osoba s položenim ispitom, ovlaštena za provedbu pravila nogometne igre na utakmici.

  Sudijske odluke vezane za igru su finalne. Sudija može promijeniti svoju odluku, pod uslovom da nije nastavio igru, ako uoči da odluka nije ispravna ili na temelju upozorenja pomoćnog sudije.

  Od trenutka kada sudija uđe u igralište ima pravo opomenuti igrača koji počini disciplinski prekršaj, a ovisno o težini prekršaja može zabraniti igraču sudjelovanje u igri. Kod izricanja disciplinskih kazni sudija mora jasno i vidljivo pokazati odgovarajući karton, kod opomene žuti, a kod isključenja crveni.

  sudija
  Sudija

  Na osnovi položenog ispita, broja suđenih utakmica (staža), uspjeha u suđenju te Pravilnika o sucima i suđenju, sudije se rangiraju u kategorije: pripravnik, sudija, regionalni sudija i savezni sudija.

  Sudija (glavni sudija, pomoćni sudija ili četvrti sudija) nije odgovoran ni za koju povredu igrača, službene osobe ili gledatelja te ni za kakav oblik štete do koje bi moglo doći zbog neke odluke donijete u skladu s pravilima igre ili u odnosu na normalne postupke potrebne radi održavanja, odigravanja i vođenja utakmice.