NOŠK (Novigradski športski klub)

    246

    nogometni klub iz Novigrada, osn. 1923. kao drugi hrv. klub u zadarskom zaleđu, najprije pod imenom Lav, da bi 1926. promijenio ime u NOŠK. Pokretači i nositelji djelatnosti kluba bili su novigradski »radićevci«, pa je i Lav osnovan kao svojevrstan prosvjed protiv jugosl. vlasti. Poticaj za osnivanje Lava dao je F. Beretin, a osnivači su još bili A. Bradić, J. Oštrić, A. Anzulović i drugi. Prvo igralište bilo je Stari Bravarić, zatim Livade, pa Brig. Klub se redovito natječe u prvenstvima zadarskoga saveza, te u Novigradu posjeduje vlastito igralište.