Novak, Ivan

    259

    sudac (Varaždin, 1962). Aktivno igrao u varaždinskim klubovima Varteksu i Slobodi. Ispit za suca položio 1988. i brzo napredovao, pa je 2003. postao međunar. sucem. Aktivan u radu županijskoga zbora sudaca. Komercijalist.