Mazzieri, Ettore

    0
    16

    šport. novinar (Rijeka, 1920). Novinarstvom se bavio od 1938. kada je počeo raditi za Vedetta d’Italia, a ubrzo i surađivati s tršćanskim Il Piccolom. Nakon II. svj. rata bio je među prvim novinarima riječkoga dnevnika na tal. jeziku La voce del popolo. Od 1946. je i gl. tajnik za riječki šport. Bio je među osnivačima Kvarnera s 12 šport. sekcija. Sve do umirovljenja radio je za La voce del popolo, Panoramu i za različite tal. novine. Pokretač lista La Tore i predsj. tal. zajednice Rijeke.