matični klub

    0
    14

    klub u kojemu je igrač imao prvu službenu registraciju.