Kohorta

    237

    navijačka skupina NK Osijeka. Današnja navijačka skupina početke veže uz navijače Osijeka okupljene pod imenom Šokci. God. 1986. navijači Osijeka nazivaju se Osijek torcida, no u želji za prepoznatljivošću od 1988. prevladalo je ime Kohorta. U početku 1990-ih pripadnici Kohorte masovno se uključuju u obranu Hrvatske; mnogi su poginuli ili bili ranjeni. Najvjerniji navijači obnavljaju Kohortu 1994. i 1995., a potkraj 1990-ih i u početku 2001. njihova je potpora osobito zapažena u Gradskom vrtu (gdje je tradicionalno smještena na ist. tribini), na finalu kupa u Zagrebu 1999. te na eur. gostovanjima Osijeka.