Fudbalski savez jugoslavije (FSJ)

  508
  fudbalski savez jugoslavije

  Nogometni savez Jugoslavije (NSJ) također i Fudbalski savez Jugoslavije (FSJ), osnovan je 8. IX. 1948. u Beogradu kao udruženje republičkih i pokrajinskih nogometnih saveza.

  Najviša organizacija nogometnog sporta u SFRJ. Zadaća mu je bila brinuti se o razvoju nogometne igre u zemlji, organizaciji natjecanja na saveznoj razini, o međunarodnim odnosima te o svim kategorijama nogometnih reprezentacija Jugoslavije.

  fudbalski savez jugoslavije

  Članovi: Savez nogometnih sudaca Jugoslavije (osn. 1948), Savez nogometnih trenera Jugoslavije (osn. 1950) i Udruženje klubova Prve savezne lige (osn. 1966).

  NSJ bio je član Saveza za fizičku kulturu Jugoslavije (SFKJ), Jugosl. olimpijskoga komiteta (JOK), FIFA-e i UEFA-e. Preteča je bio Jugosl. nogometni savez (JNS), osn. 14. IV. 1919. u Zagrebu. Do 1930. sjedište JNS-a bilo je u Zagrebu, a potom je premješteno u Beograd.

  U članstvo FIFA-e Savez je bio primljen najprije sa statusom privremenog člana (4. V. 1921), a stalni član postao je 20. V. 1923. Prestao je djelovati 1941. Nakon II. svj. rata prvo je 1945. osnovan Odbor za nogomet pri Fiskulturnom odboru Jugoslavije, a potom Fiskulturni savez Jugoslavije (FISAJ) u sastavu kojega su formirani odbori za pojedine šport. grane, pa tako i za nogomet. Slični odbori osnivani su i u okviru fiskulturnih saveza.

  Predsjednici:

  • 1919. dr. Hinko Würth
  • 1920. dr. Ante Jakovac
  • 1921. dr. Ivo Lipovšćak
  • 1923. dr. Miroslav Petanjek
  • 1923. dr. Veljko Ugrinić
  • 1924. dr. Hinko Würth
  • 1924. dr. Kazimir Kremedić
  • 1925. dr. Ivo Lipovšćak
  • 1927. Dragan Vučković
  • 1927. Ljubomir Demarkis
  • 1927. Vatroslav Krčelić (v. d.)
  • 1928. Ante Pandaković
  • 1930. Janko Šafarik
  • 1931. dr. Zarija Marković
  • 1932. Božidar Todorović
  • 1934. Miodrag Filipović
  • 1935. dr. Ljubomir Radovanović
  • 1937. dr. Mihajlo Andrejević
  • 1946. Milorad Arsenijević (predsj. Odbora u okviru Fiskulturnog saveza)
  • 1948. Rato Dugonjić
  • 1951. Veljko Zeković
  • 1952. Dragomir Nikolić
  • 1953. Ratomir Dugonjić
  • 1953. Branko Pešić
  • 1955. Ratomir Dugonjić
  • 1956. Branko Pešić
  • 1957. Dušan Đurđić
  • 1964. Aleksandar Jovančević (v. d. predsj. Privremenog odbora)
  • 1965. Boško Baškot
  • 1967. Dragoljub Kirčanski
  • 1971. Luka Bajakić
  • 1973. Pavle Davkov
  • 1974. Pero Korobar
  • 1976. Tone Florijančič
  • 1978. Ševćet Mustafa
  • 1980. Dimo Hanović (v. d.)
  • 1980. Milan Brajević
  • 1981. Tomaš Tomašević
  • 1982. Draško Popović
  • 1984. Janko Pejanović
  • 1986. Slavko Šajber
  • 1987. Antun Čilić
  • 1988. Tomislav Filipovski
  • 1990. Marko Ilešić