almanasi

    259

    Prvi godišnjak koji sustavno objavljuje rezultate brojnih šport grana, pa i nogometa, Športski kalendar, izdali su 1921. Pavao Kauders i Mario Rieger O djelovanju mnogobrojnih međuratnih nogometnih klubova izvještava Album nogometnih klubova Jugoslavije (1925). Šport. događaje iz raznih grana opisao je Hrvoje Macanović u godišnjaku Jugoslavenski sport 1933. Sadržajem i ilustracijama bogat, Sportski almanah grada Zagreba uredio je Emil Perška 1935. godine. Podatci o nogometu nalaze se i u Almanahu jugoslovenskog sporta, koji je izlazio u izdanju Sportske knjige iz Beograda. Izdana su zbirna godišta 1943–63., 1964–68., 1969–72. i 1973–76., a od 1977. do 1988. izlaze pojedina godišta. Periodični godišnjak Sportski almanah Zagreba (1963–78) uređivao je Fredi Kramer (izdanje za 1962. Mladen Delić), a izdavao Savez za fizičku kulturu Zagreba. Reprezentativac Slaven Zambata uredio je tri nogometna almanaha pod nazivom Nogomet 1984., 1985. i 1986. Od 1992. svakogodišnje izdanje Hrvatskoga športskog almanaha uređuje Kruno Sabolić.