Akademija HNS-a

    254

    šport. škola HNS-a za znanstveno školovanje trenera. Priznata je i radi prema programu UEFA-e. Na čelu akademije je direktor, a školovanje se provodi za trenera C, trenera B, trenera A i Pro trenera. Nakon završenog školovanja, koje traje 2–4 semestra (1–2 godine), dobiva se licenca koja vrijedi na cijelom području UEFA-e i FIFA-e. Akademija surađuje s Kineziološkim fakultetom u Zagrebu i ostalim drž. institucijama i ustanovama, predavači su visokoobrazovane i specijalizirane osobe iz zemlje i inozemstva, a demonstratori su, osim predavača, i vrhunski nogometaši te istaknuti reprezentativci.