Žuti karton

    559

    Žuti karton je znak kojim sudac jasno i vidljivo upozorava nekog igrača da mu je zbog učinjenog prekršaja dodijelio opomenu.

    Na SP-u žuti kartoni prvi je puta korišten 1970. Ako igrač koji već ima jednu opomenu učini novi prekršaj za koji se izriče opomena, sudac će mu prvo pokazati žuti  (drugi puta), a onda i crveni karton, što je znak da ga je isključio iz igre.

    Uobičajeno je igrača isključenog iz igre zbog dvije opomene (dva žuta kartona) kazniti jednom utakmicom zabrane igranja.

    Pravilo »drugoga žutog« kartona primjenjuje se od 1991.