sudac

    238

    osoba s položenim ispitom, ovlaštena za provedbu pravila nogometne igre na utakmici. Sudačke odluke vezane za igru su konačne. S. može promijeniti svoju odluku, pod uvjetom da nije nastavio igru, ako uoči da odluka nije ispravna ili na temelju upozorenja pom. suca. Od trenutka kada s. uđe u igralište ima pravo opomenuti igrača koji počini disciplinski prekršaj, a ovisno o težini prekršaja može zabraniti igraču sudjelovanje u igri. Kod izricanja disciplinskih kazni sudac mora jasno i vidljivo pokazati odgovarajući karton, kod opomene žuti, a kod isključenja crveni. Na osnovi položenog ispita, broja suđenih utakmica (staža), uspjeha u suđenju te Pravilnika o sucima i suđenju, u Hrvatskoj se suci rangiraju u kategorije: pripravnik, sudac, regionalni sudac i savezni sudac. Sudac (gl. sudac, pomoćni sudac ili četvrti sudac) nije odgovoran ni za koju ozljedu igrača, službene osobe ili gledatelja te ni za kakav oblik štete do kojega bi moglo doći zbog neke odluke donijete u skladu s pravilima igre ili u odnosu na normalne postupke potrebne radi održavanja, odigravanja i vođenja utakmice.