Zagreb

    281

    list s podnaslovom: Glasilo grafičkog sportskog društva; mjesečnik, izlazio god. 1/1960 – 4/1963. Gl. i odgovorni urednik Boris Kolomičuk. Od god. 4/1963 – 12/1971. s podnaslovom: Glasilo SOFK općine Centar. U listu su objavljeni mnogobrojni članci o nogometu. Suradnici: Z. Antonić, V. Herceg, D. Krnoul, V. Margetić, M. Pašiček, F. Staroveški i dr.