viseća lopta

0

naprava koja služi za obuku i usavršavanje udaraca glavom, voleja i primanja lopte. Zove se još i visoki visak, a izrađena je od čeličnih cijevi u obliku slova T visine 450 cm, s poprečnom cijevi širine 300 cm. Naprava se ukopava u betonski temelj. Na njoj mogu raditi istodobno dva igrača, jer ima dvije viseće lopte. Postoji i niski visak s jednom visećom loptom. Visina mu je 130 cm s konzolom širine 110 cm. Ta naprava služi samo za obuku i usavršavanje voleja.