uzdužna crta

    384

    duža granična crta terena za igru, spaja završne točke poprečnih crta. Pravilima nogometne igre propisana joj je duljina od minimum 90 m, do maksimalno 120 m. Širina svih crta na terenu za igru iznosi 10 do 12 cm.