Tuđen, Branko

    621

    šport. novinar i dužnosnik (Igrišće, 1950). Započeo surađivati u Sportskim novostima, nastavio u Večernjem listu. Profesionalni novinar postao 1975. u Večernjem listu, gdje je prošao put od mlađeg suradnika u šport. rubrici do gl. urednika. Pisao je i u unutarnjo-polit. rubrici, u koju je prešao 1992. iz športske. Od 2001. gl. urednik Sportskih novosti. Od 1996. do 2000. bio je član Izvršnog odbora zagrebačke Croatije.