Tempo

    412

    revijalno tjedno izdanje NIP Politike u Beogradu, s pretežitom orijentacijom na nogomet. Prvi broj tiskan je 1966. Prvi urednik bio je R. Šoškić (1966–79), a potom V. Nedeljković (1979–83), T. Marković (1983–92), M. Markuš, J. Despić, S. Stojković i od 2001. M. Stojaković. Rekordna naklada postignuta je 1974. – 236 000 primjeraka.