suspenzija

    386

    privremena zabrana igranja odn. javnog djelovanja (nastupanja). S. je odredba kojom se do konačne odluke disciplinskog tijela zabranjuje igranje ili aktivnost članu neke šport. organizacije. Može biti automatska (isključenje na prvenstvenoj ili kup utakmici) ili na osnovi odluke disciplinskog tijela. Automatska s. traje najduže mjesec dana (iznimno se može produžiti za još mjesec dana) odlukom disciplinskog tijela. S. se uračunava u izrečenu kaznu. S. na osnovi odluke disciplinskog tijela može se izreći igračima, klubovima, djelatnicima, stručnim i tehn. rukovoditeljima, sucima, delegatima i trenerima u svim slučajevima kada je za izvršeni prekršaj predviđena teža kazna.