športski direktor

    425

    djelatnik, namještenik na višem položaju, koji s većom samostalnošću i odgovornošću rukovodi u klubu cijelim šport. sektorom. Predlaže trenere, igrače i brine se o potrebnim šport. uvjetima – od priprema do nagrađivanja i kažnjavanja športaša i stručnih djelatnika za koje se brine.