Šport

    426

    tjedne novine; izlazile god. 1/1941. – god. 4/1944. Od br. 134 (1944) do br. 182 (1945) nose naziv Športske novine. Gl. i odgovorni urednici bili su Božidar Šarkanj i Pero Vidaković. Bogat su izvor podataka o nogometu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.