slobodan udarac

    394

    dosuđena kazna u skladu s pravilima nogometne igre; može biti → izravni s. u. ili → neizravni s. u.