Real Sociedad

    183

    španj. nogometni klub iz San Sebastiána. Utemeljen 1909. kao Sociedad de Fútbol San Sebastián. God. 1910. klub mijenja ime u Vasconia Sporting Club, no već iste godine postaje Real Sociedad de Fútbol San Sebastiá­n; 1931. ime kluba je Donostia FC San Sebastián, a od 1940. nosi današnje ime. Nastupa na stadionu Anoeta (32 000 gledatelja), gdje je i sjedište kluba. Klupska boja plavo-bijela. Prvak Španjolske 1981. i 1982.; pobjednik španj. kupa 1987.; superkupa 1982. Sve do 1980-ih godina nije zabilježio veće uspjehe. Postojani sudionik španj. prve lige.