prijava

    0
    11

    postupak kojim se prekršitelja kodeksa o ponašanju prijavljuje nadležnom disciplinskom tijelu. Također i pisana najava organizatoru šport. priredbe, utakmice ili turnira, za sudjelovanje.