Maksimir, ŽNK

    219

    ženski nogometni klub iz Zagreba, osn. 1937. Djelovao do 1939. Tradiciju maksimirskih »labudica« nastavio je klub Sloboda 78, sa sjedištem u Ivanjoj Reki kraj Zagreba (1978–83). Najtrofejniji je hrv. ženski nogometni klub s 12 naslova drž. prvakinja i 9 naslova pobjednica kupa. God. 1983. u Mentonu u Francuskoj eur. prvak. Među brojnim zaslužnim članovima i članicama bili su: Ana Markuz, Ivan Milas, Milan Livun, Marijan Lukić, Dijana Janošić, Teodor Vidović, Štef Razum, Drago Prigorac, Marija Matuzić, Joso Matijević.