Kup dr. Geröa

    226

    također Međunarodni kup, međunar. nogometno natjecanje u razdoblju između dvaju svj. ratova. Sudjelovale su nac. vrste Italije, Austrije, Čehoslovačke i Madžarske, tada najjače u Europi, te Švicarske. Inicijator natjecanja bio je Hugo Meisl, utjecajni austr. nogometni dužnosnik. Održana su tri izdanja, a četvrto koje je započelo 1936. i 1937. nije završeno zbog napetih polit. prilika. Natjecanje se odvijalo po dvostrukom liga-sustavu. Prvo (1927–30) i treće izdanje (1933–35) osvojila je Italija, a u drugom izdanju (1931–32) najbolja je bila Austrija (čuveni austr. Wunderteam). Nakon II. svj. rata održana su još dva izdanja: 1948–53. najbolja je bila Madžarska, a 1955–60., kada se priključila i Jugoslavija, pobjednik je bila Čehoslovačka. Natjecanje je nazvano prema austr. političaru i nogometnom dužnosniku dr. Josefu Geröu.