Kineziološki fakultet

    238

    visokoškol. ustanova u Zagrebu koja je započela s radom kao Visoka škola za fizičku kulturu (VŠFK) 3. XI. 1959. Bilo je upisano 74 kandidata, od toga 16 žena. Nastava se održavala u prostorijama bivšega Zavoda za fizički odgoj u Kačićevoj ul. 23 na 1214 m2 prostora. Temeljni kamen nove zgrade fakulteta položen je 14. XI. 1961., a građena je više od 10 godina. Zgrada u Horvaćanskoj ulici ima 11 433 m2 prostorne površine. Koncepcija prvog plana i programa studija imala je dva temeljna cilja: a) pružiti osnovne znanstveno–nastavne spoznaje koje će buduće profesore osposobiti za rad u odgojno-obrazovnim institucijama i b) omogućiti studentima stjecanje potrebnih informacija za provođenje tjelesnog vježbanja na području privrede, turizma, zdravstva i u šport. i tjelovježbenim organizacijama. VŠFK je 31. X. 1967. primljen u sastav Zagrebačkoga sveučilišta. Poslijediplomska nastava počela je škol. god. 1971/72., a 1973/74. škola je promijenila ime u Fakultet za fizičku kulturu, te 2002. u Kineziološki fakultet. Predmet nogomet u programu je od škol. god. 1959/60. Na katedri za nogomet predavali su M. Gabrijelić i S. Jerković. Na fakultetu od 1959. djeluje i Centar za osposobljavanje stručnih kadrova za potrebe športa koji je osposobio nekoliko stotina viših šport. trenera nogometa.