glavni sudac

    232

    mjerodavna osoba nadređena ostalim sucima. Nadgleda odvijanje igre u skladu s pravilima te donosi konačne odluke na utakmicama, naročito u spornim situacijama. Njegove dužnosti i prava regulirani su Pravilima nogometne igre i odlukama nadležnoga međunar. i nac. saveza. U malom nogometu gl. sudac je prvi sudac koji sudi utakmicu.