Flod, Ivan

    223

    novinar (Osijek, 1903 – Rijeka, 1981). Suradnik i urednik u osječkome Slavonskom športu. Odgovorni urednik u listu Umjetnost i sport (1927) i Sport (1928). Bio je tajnik osječkoga Građanskog i osječki delegat u Jugosl. nogometnom savezu. Jedan od osnivača osječkoga podsaveza 1924. Sav. nogometni sudac. Objavio 20 godina Hrvatskog građanskog sport–kluba u Osijeku (1937).