delegat

    206

    član neke organizacije ili udruge delegiran u skupštinu ili savez tih organizacija ili njihova tijela (izvršni odbor, povjerenstva i sl.). D. je opunomoćena osoba koja prenosi mišljenja i zaključke odn. zastupa interese svoje organizacije.