A selekcija

    235

    najbolja izabrana nac. vrsta. Predstavlja zemlju u kvalifikacijama, a u slučaju prolaska i na svj. i eur. nogometnom prvenstvu.