Zapisnik utakmice

  788

  Zapisnik utakmice predstavlja službeni obrazac u kojemu delegat upisuje sve događaje i zapažanja prije i za vrijeme utakmice u skladu s propozicijama takmičenja i pravilima igre.

  zapisnik utakmice
  Zapisnik utakmice

  Uz to upisuju se: imena i prezimena te broj sportske iskaznice i brojevi igrača, imena i prezimena sudija i ostalih službenih osoba, zamjene igrača, strijelci i kretanje rezultata, opomene, isključenja i drugo. Zapisnik se piše u više primjeraka, a propozicije takmičenja predviđaju broj i kome se pojedini primjerak uručuje (obavezno svakoj ekipi koja igra, tijelu koje vodi takmičenje i drugima).

  Zapisnik potpisuju sudija i službene osobe.