zapisnik utakmice

    215

    službeni obrazac u kojemu delegat upisuje sve događaje i zapažanja prije i za vrijeme utakmice u skladu s propozicijama natjecanja i pravilima igre. U z. u. upisuju se: imena i prezimena te broj šport. iskaznice i brojevi igrača, imena i prezimena sudaca i ostalih službenih osoba, zamjene igrača, strijelci i kretanje rezultata, opomene, isključenja i dr. Zapisnik se piše u više primjeraka, a propozicije natjecanja predviđaju broj i kome se pojedini primjerak uručuje (obvezno svakoj momčadi koja igra, tijelu koje vodi natjecanje i dr.). Zapisnik potpisuju sudac i službene osobe.