Vukotić, Ivica

    280

    šport. novinar i dužnosnik (Varaždin, 1947 – Varaždin, 2004). Šport. karijeru započeo kao atletičar, a nastavio kao rukometaš i rukometni sudac. U šport. novinarstvu započeo u tjednicima Varaždinske vijesti i Međimurje, a potom kao dopisnik u Sportskim novostima (1966–2003). Bio je generalni tajnik Udruženja sport. novinara Jugoslavije (1986–90), predsj. i tajnik Zbora hrv. sport. novinara (1990–94), te član svj. i eur. novinarsko-šport. foruma. Kao publicist autor je više od 50 različitih djela, posebice onih vezanih uz nogomet i rukomet, među kojima je monografija 70 godina nogometnog kluba Varteks (2001).