Vukotić, Franjo

    358

    nogometni djelatnik (Peteranec, 1924). Nogometnu karijeru započeo u varaždinskoj Slaviji (1949), a igrao je i za varaždinski Zagorec (1941) i Slobodu (1945). Status sav. suca stekao 1956., a u aktivnoj sudačkoj karijeri (1948–72) vodio je 724 utakmice kao glavni i 335 kao pomoćni sudac. Poslije se posvetio uzdizanju sudačkoga kadra u Varaždinu i Ivancu, dužnostima kontrolora i delegata na utakmicama svih rangova.