vremenska kazna

    414

    zabrana igranja ili obavljanja funkcije u određenom vremenskom razdoblju. Može se izreći u trajanju od mjesec dana do dvije godine. Izriče se na pune mjesece i godine. V. k. zabrane igranja može se zamijeniti zabranom igranja određenog broja prvenstvenih i kup-utakmica i to tako da polugodišnjoj zabrani igranja odgovara zabrana igranja dvanaest (12) prvenstvenih utakmica. Osoba kažnjena vremenskom kaznom ne može obnašati nikakvu funkciju u bilo kojem tijelu kluba, udruženja, saveza, na utakmici i dr., niti zastupati klub ili organizaciju u bilo kojoj drugoj funkciji za sve vrijeme trajanja kazne. Kazna zabrane obnašanja funkcije obuhvaća i zabranu igranja.