Varaždinec, Stjepan

    379

    nogometni sudac (1919 – 1994). Aktivni nogometaš u Slavonskom Brodu. Ispit za suca položio 1948. u Zagrebu. Međunar. sudac 1961–65. Sudio je vrlo energično. Aktivan u sudačkoj organizaciji. Ekonomist.