uža obrana

    400

    dio obrane koji je najviše angažiran u prostoru ispred vlastitih vrata, a osobito u kaznenom prostoru. Nekada su užu obranu u WM-sustavu činili vratar, centarhalf i dva braniča. Danas užu obranu u sustavu 1–3–5–2 čine vratar, lijevi srednji branič, korektor i desni srednji branič. U sustavu 1–4–4–2 užu obranu čine vratar te lijevi i desni srednji branič.