Urania

    392

    nogometni klub iz Baške Vode, osn. 1922. Klub je ime dobio na prijedlog dr. Š. Sikavice, prema jednoj od sedam Zeusovih kćeri, božici astronomije, jer su mještani stoljećima plovili morima bez navigacijskih instrumenata. Prvi predsj. kluba bio je M. Jurišić Šurić. Klub 1932. postaje članom splitskoga podsaveza. Poč. II. svj. rata se gasi, da bi se obnovio 1945. pod imenom FD Urania. Već 1946. nastupa u prvenstvu oblasnog odbora za Dalmaciju, da bi se 1949. prestao natjecati. Prije prestanka neko se vrijeme zvao Biokovo i Baška Voda. Klub se obnavlja 1965. Od važnijih uspjeha treba izdvojiti: prvak splitskoga podsaveza u sezoni 1968–69. i prvak skupine III. HNL-a u sezoni 1996–97. U klubu su ponikli drž. reprezentativci: seniorski M. Carević i omladinski M. Josipović i L. Granić, a kroz klub su prošli mnogobrojni prvoligaški igrači i treneri. God. 1975. završio je izgradnju nogometnog igrališta kapaciteta 2000 gledatelja. Urania je vjerojatno jedini nogometni klub u Hrvatskoj kojoj su mještani povodom 50. obljetnice 1972. godine u predvorju današnjeg igrališta i klupskih prostorija postavili spomenik. Spomen-knjiga: Urania – baškovoška zvijezda vodilja (2002).