tribine

    283

    građevine sa sjedećim i stojećim mjestima za smještaj gledatelja. U prednjem dijelu, uz teren za igru, t. je niža, postupno se diže prema stražnjem dijelu gdje je najviša. Na otvorenim igralištima, a pogotovo na stadionima, t. je obično jednim dijelom natkrivena. Na većim stadionima t. se gradi oko cijelog igrališta i ima različite oblike i kapacitet gledališta. Tribine se najčešće izgrađuju od betona i armiranog željeza i moraju imati visoku sigurnost. Prostor ispod tribina obično se koristi za smještaj pomoćnih prostorija (svlačionice, sanitarni čvorovi, uredi, pogonske i tehn. prostorije i sl.). Na samom vrhu ili na najpreglednijem dijelu tribina nalaze se posebne prostorije (lože) za goste, pokrovitelje, sponzore i sl. Obično je posebno odijeljen i dio za novinare.