trening

    378

    proces kojim se odgovarajućim tjelesnim vježbama igrač osposobljava i priprema za utakmice odn. natjecanje. Pritom se formiraju i usavršavaju fizičke, tehničko-taktičke, psihičke, moralno-voljne, teoretsko–stručne, karakterne i druge kvalitete športaša radi postizanja najboljih rezultata. T. odn. sve vrste priprema međusobno su povezane i uvjetovane, međusobno se dopunjuju. Trener, voditelj procesa treniranja i pripremanja, procjenjuje mogućnosti, potrebe i svrhovitost udjela pojedinih vrsta priprema i prema tome usmjerava sadržaje i vrste vježba na treningu i određuje metodiku rada. Osnovno sredstvo za ostvarivanje ciljeva su tjelesne vježbe, a njihov izbor, sastav, redoslijed i doziranje po obujmu i intenzitetu od presudne su važnosti za razvijanje sposobnosti igrača.