trajanje utakmice

    298

    pravilima igre određeno vrijeme. Igra se sastoji od dvaju jednakih vremenskih dijelova između kojih igrači imaju pravo na odmor, i od dvaju jednakih dodatnih vremenskih razdoblja za igru (produžetci) ako to propozicije natjecanja predviđaju. Vrijeme trajanja utakmica različito je po uzrastu, kao i eventualni produžetci: seniori 2 × 45 min, produžetci 2 × 15 min; juniori 2 × 45 min, produžetci 2 × 15 min; kadeti 2 × 40 min, produžetci 2 × 10 min; pioniri (početnici) 2 × 35 min, produžetci 2 × 5 min; mlađi pioniri 2 × 30 min, produžetci 2 × 5 min; žene 2 × 45 min, produžetci 2 × 15 min; mali nogomet 2 × 20 min, produžetci 2 × 5 min (čista igra).