Tipografija HŠK (Hrvatski športski klub)

    381

    osn. 1919. u Zagrebu. Osnivači kluba bili su: D. Barišec, Lj. Crnić, S. Heimbach, J. Krčelić, V. Sedmak i V. Škaberna. Za prvog predsjednika izabran je Josip Krčelić. Klub je nastupao u III., II. i I. razredu Zagrebačkoga nogometnoga podsaveza. God. 1921. otvoreni su klupsko igralište i društveni dom u produžetku Cvjetne ceste.