Šupraha, Alojzije

    428

    sudac (Kolan, otok Pag, 1963). Bio je nogometaš NK Zadra i zadarskog Omladinca. Ispit za suca položio 1987. u Splitu. Međunar. sudac od 2000. Aktivan član sudačke organizacije.