športske igre

    407

    zajednički naziv za nadmetanja u kojima je jedan od primijenjenih rekvizita lopta (ili loptica, gumena pločica, pune kugle i sl.). Dijele se na igre pojedinaca ili parova (badminton, golf, stolni tenis, tenis i dr.) i na ekipne igre (bejzbol, hokej na ledu, hokej na travi, hokej na koturaljkama, košarka, nogomet, odbojka, ragbi, rukomet, vaterpolo i dr.). Mogu se sistematizirati i prema ambijentu, rekvizitima ili vanj. karakteristikama (igre s vratima i metama, igre nogom, igre odbijanja, igre na ledu i dr.).