Sportska štampa

    388

    Novinsko-izdavačko i tiskarsko poduzeće, osn. 1952. u Zagrebu; izdaje list Narodni sport (danas Sportske novosti) sve do njegova prelaska u Novinsko-izdavačko i tiskarsko poduzeće Vjesnik (1962); 1962–71. izdaje Sportsku tribinu i pokreće zapažen broj stalnih i povremenih publikacija iz svih šport. grana. Direktor M. Habunek (1952–71). Od 1972. novinsko-izdavački sektor osamostaljuje se pod nazivom Novinsko-izdavačko i propagandno poduzeće Sportska tribina i nastavlja tradiciju poduzeća Sportske štampe, s temeljnom zadaćom izdavanja stručne i popularne literature. Direktori: I. Kaleb (1972–81), B. Mitrović (1981–82), J. Čondić (1982–90).