športska medicina

    425

    grana medicine koja proučava fiziološka zbivanja u organizmu tijekom šport. aktivnosti. Utvrđuje i analizira anatomska obilježja i provodi biometrijska i antropometrijska mjerenja u pojedinim fazama razvoja organizma. Ispituje i kontrolira funkcionalne sposobnosti organizma metodom testa, kako bi pripomogla ostvarivanju što boljih šport. rezultata te upozorila na patološke pojave i spriječila oštećenje organizma. Liječenje i sprječavanje ozljeđivanja, te organizacija prve pomoći na natjecanju također su zadatci šport. medicine.