športska iskaznica

    298

    obvezni dokument svakog igrača kojim se dokazuje identitet. Izdaje ju nadležni područni savez. U iskaznici se navode osobni podatci igrača, slika, natjecateljski broj, podatci o registraciji i pravu nastupa, evidencija o liječničkim pregledima i uplati članarine.