SN revija

    395

    izdanje Sportskih novosti (pokrenuto 1976). Gl. urednici: R. Garber (1976–79), M. Rede (1979–81), S. Kućan (1981–85). Mijenja ime u SPRINT (1986–90) – gl. urednik Stanko Kućan, pa u Sport Magazin (1990–91) – gl. urednici S. Kućan i Z. Kovačević, i naposljetku u Super-sport (1993–99) – urednici B. Ćosić (1993–94) i M. Nikolić (1994–99).