službena glasila

    413

    bilteni, u pravilu tjednici, koje obvezno objavljuju područni nogometni savezi i nac. nogometni savez. U njima se objavljuju registracije igrača i klubova, informacije i rezultati pojedinih natjecanja, stegovne odluke, rasporedi utakmica i odluka nadležnih tijela organizacije koja izdaje glasilo. Službeno glasilo ima gl. i odgovornog urednika, a u pravilu to je tajnik organizacije koja je izdavač službenoga glasila.