sigurnosna zona

    393

    prostor između terena za igru i ograde, ili prostor između redova gledališnog prostora. S. z. je i zaštićen prostor za kretanje igrača i službenih osoba utakmice kako unutar objekta, tako i prostor izlaska iz objekta na teren za igru.